top of page

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

O PROFILACH BUDOWLANYCH

*MONTER ZABUDOWY I ROBÓT  WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

*MURARZ-TYNKARZ

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 

Po ukończeniu w/w kierunku kształcenia absolwent otrzyma bardzo dobre przygotowanie zawodowe w zakresie wykonywania:

 

  • ścianek działowych z płyt kartonowo – gipsowych, sufitów podwieszanych,

  • izolacji ścian działowych, sufitów podwieszanych

  • robót malarskich i zdobień różnymi technikami,

  • robót tapeciarskich i zdobień tapet różnymi technikami,

  • okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli,

  • podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych,  i paneli,

  • robót remontowych, rozbiórkowych i naprawczych

Perspektywy zatrudnienia:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe.

Może prowadzić również własną firmę wykonującą prace wykończeniowe lub kontynuować kształcenie. Uczniowie zdają egzaminy na różnorodne kwalifikacje, a następnie otrzymują świadectwo z tytułem zawodowym: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz EUROPASS - suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych ułatwiający zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

 

Murarz-tynkarz

 

 

Zadania zawodowe murarza to:
• analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku,
• tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską,
• ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich,
• przygotowywanie zapraw murarskich,
• obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich,
• wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości,
• wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi,
• wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi,
• wykonywanie łuków i sklepień,
• wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina,
• murowanie gzymsów i attyk, murowanie kominów,
• wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym,
• osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej,
• spoinowanie ścian,
• licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem,
• układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach,
• montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian,
• montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.

 

 

 

 

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na zatrudnienie go:
• na stanowiskach murarsko – tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych,
• w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, 
Może również prowadzić własną działalność
gospodarczą.

SERVICES
ABOUT

CLIENTS

Program nauczania

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

W trakcie trzech lat nauki będą realizowane przedmioty zawodowe:

 

Rysunek budowlany-96 godziny

 

Podstawy budownictwa- 192 godziny

 

Technologia montażu systemów suchej zabudowy-96 godziny

 

Technologia robót malarsko tapeciarskich- 64 godziny

 

Technologia robót posadzkarsko okładzinowych- 128 godziny

 

Język niemiecki zawodowy- 32 godziny

 

Działalność gospodarcza w budownictwie- 32 godziny

 

Roboty w systemach suchej zabudowy- 288 godziny

 

Roboty malarsko-tapeciarskie- 224 godziny

 

Roboty posadzkarsko-okładzinowe- 448 godziny

 

 

W trakcie nauki uczeń zdobywa trzy kwalifikacje :

 

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy Egzamin w klasie 1

B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

Egzamin w klasie 2

B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Egzamin w klasie 3

 

 

 

Murarz-tynkarz

 

W trakcie trzech lat nauki będą realizowane przedmioty zawodowe:

 

 

W trakcie nauki uczeń zdobywa następującą kwalifikację:

B.18-Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich- Egzamin w klasie 3

 

 

Pan Dariusz Bem

Pani

Teresa

Śmidowicz

Pani Róża Owsianik

Pani Maria Żołędziewska-Neścior

Pani Marzena Bodo

Pan Adam Kałas

Pan Paweł Niedziela

PROJECTS
CLIENTS
CONTACT
bottom of page