top of page

                   Praktyka

Zajęcia praktyczne w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz -tynkarz odbywają się na warsztatach szkolnych - Nie wymaga się podpisanej umowy z pracodawcą na realizację praktyk .  Są one realizowane w wymiarze 2-3 dni w tygodniu

bottom of page